Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 9 tháng 4 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 41
Họ và tên: Lưu Tòng Nguyên
Địa chỉ : 9 tân hưng, phưòng 12, quận 5 Tp HCM
Điện thoại : luutongnguyen@yahoo.com.vn
Email : 913665734
Lĩnh vực:Tổ chức biên chế
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : lương, tuyển dụng viên chức, bổ nhiệm
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính gửi : Bộ Nội vụ, UBND TP HCM. Tôi đang làm theo hợp đồng tại Trường Cao đẳng thủ thiêm TP HCM - đơn vị sự nghiệp công lập . Tôi kiến nghị: - Trường công lập ma sao không thực hiện theo thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 về nâng bậc lương thường xuyên, ( tâp thể GV dạy lái xe không được nâng bậc lương ). - Tuyển dụng viên chức không công khai minh bạch, không niêm yết thông tin tuyển dụng viên chức tại đơn vị, không theo quy trình tuyển dụng (nghị đinh 29/2012/ND-CP). -vi phạm, không

Ngày phản ánh: 14/07/2018 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 10/08/2018
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Sau khi xem xét nội dung phản ánh và căn cứ quy định của pháp luật, kiến nghị của ông Nguyên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ, vì vậy Bộ Nội vụ hướng dẫn ông gửi đơn kiến nghị hoặc phản ánh đến Ủy ban nhân dân Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn