Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 6, Ngày 20 tháng 9 năm 2019


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Mã số : 01.010862
Họ và tên: Lê Anh
Địa chỉ : Đà Nẵng
Điện thoại : 0975133599
Email : Anh@gmail.com
Lĩnh vực:Tổ chức biên chế
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Cán bộ lãnh đạo tại các Sở ngành tỉnh Quảng Nam năng lực chuyên môn thấp

NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ :

Đề nghị Bộ Nôi vụ cho biết Vì sao Công ty Pepsico chúng tôi về đầu tư ở Quảng Nam nhưng thấy một điều là cán bộ lãnh đạo ở đây hầu như không biết ngoại ngữ, đa phần học tại chức. Nhiều Sở không biết công tác bổ nhiệm cán bộ thế nào mà thông tin chúng tôi nắm được trên 60 o/o học tại chức, khi chúng tôi hỏi lý do thì họ nói rằng sinh trước 1975 nên được ưu tiên giải quyết trước. Vì vậy chúng tôi thấy một điều là môi trường quản lý ở đây thấp do năng lực cán bộ không có, nên đề nghị bộ nội vụ xem lại quy định về công tác cán bộ có phù hợp không vì sao lại có chuyện ưu tiên cho cán bộ học tại chức sinh trước 1975. Đề nghị kiểm tra lại công tác cán bộ ở Sở Kế hoạch đầu tư, Lao động thương binh xã hội, Nông nghiệp, Công thương và Giao thông vận tải vì chúng tôi thấy nhiều nhà đầu tư than phiền cán bộ ở đây năng lực thấp, đa phần học tại chức, hay chạy chọt và gây khó khăn

Ngày phản ánh: 18/07/2018 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 25/07/2018
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Hiện nay, theo quy định về thẩm quyền phân cấp quản lý thì công tác cán bộ tại các cơ quan, tổ chức của tỉnh Quảng Nam theo nội dung phản ánh của ông thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Do vậy, đề nghị ông kiến nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam để kiểm tra, xử lý sai phạm (nếu có) theo thẩm quyền phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: websitemaster@moha.gov.vn