Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 4, Ngày 26 tháng 2 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 26
Họ và tên: Ngô Thiện Hòa
Địa chỉ : trú trại số 9, xóm Vôi, F14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0903636243
Email : ngothienhoa@gmail.com
Lĩnh vực:Thanh tra
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Đề nghị thu hồi Nghị quyết số 13/NQ-HĐND
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Đề nghị thu hồi Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh Khánh Hòa và khiếu nại văn bản số 3531/UBND-TTQĐ ngày 30/5/2018 của UBND thành phố Nha Trang liên quan đến đất đai

Ngày phản ánh: 20/07/2018 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 27/07/2018
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Sau khi xem xét nội dung phản ánh và căn cứ quy định của pháp luật, ông Hòa có 02 nội dung kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ, vì vậy Bộ Nội vụ trả lời và hướng dẫn ông như sau: + Nội dung thứ nhất: Đề nghị thu hồi Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh Khánh Hòa. Nghị quyết của HĐND tỉnh Khánh Hòa đã được ban hành từ năm 2014 và đã có hiệu lực thi hành, tuy nhiên nếu ông nhận thấy Nghị quyết trên trái với Hiến pháp, Luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên cần phải thu hồi, bãi bỏ thì đề nghị ông gửi đơn hoặc phản ánh đến Bộ Tư pháp để kiểm tra, xem xét giải quyết theo thẩm quyền. + Nội dung thứ hai: Khiếu nại văn bản số 3531/UBND-TTQĐ ngày 30/5/2018 của UBND thành phố Nha Trang. Căn cứ quy định của Luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thi hành, đề nghị ông gửi đơn đến Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn