Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 6, Ngày 20 tháng 9 năm 2019


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Mã số : 02.010864
Họ và tên: Nguyễn Thu Phương
Địa chỉ : 20/529 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại : 0988626389
Email : phuongnguyen2507@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Điều kiện về xét tuyển công chức không qua thi tuyển

NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ :

Điều kiện về xét tuyển công chức không qua thi tuyển

Ngày phản ánh: 24/07/2018 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 31/07/2018
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Hồ sơ, điều kiện, thủ tục và thẩm quyền quyết định tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển được thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Cán Bộ, Công chức Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 24/2010/NĐ-CP) Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP chức (sau đây viết tắt là Thông tư số 13/2010/TT-BNV) và Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: websitemaster@moha.gov.vn