Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 4, Ngày 8 tháng 7 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 60
Họ và tên: Trần Phong Linh Duy
Địa chỉ : 117/11 Huỳnh Phan Hộ, K6, P6, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại : 0916503393
Email : Duystpst@gmail.com
Lĩnh vực:Tổ chức biên chế
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Hỏi về chuyển đổi viên chức thành công chức không qua thi tuyển
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Trước đây tôi là công chức Sở Tư pháp mã ngạch 01.003 được tuyển dụng vào tháng 5/2016, đến tháng 01/2013 tôi được Sở Tư pháp chuyển về đơn vị sự nghiệp thuộc Sở với chức vụ là Phó Giám đốc Trung tâm, năm 2017 tôi được Sở cử đi thi thăng hạng viên chức. Chức danh nghề nghiệp hiên nay của tôi là chuyên viên chính, Mã ngạch 01.002, hệ số 4,40, được hưởng từ ngày 01/4/2018. Hiện nay Sở đang chủ trương xã hội hóa đơn vị sự nghiệp, do dó tôi muốn chuyển về làm công chức. Hiện nay có một đơn vị đã đồn

Ngày phản ánh: 26/07/2018 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 23/08/2018
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Hồ sơ, thủ tục và thẩm quyền quyết định tuyển dụng viên chức vào công chức không qua thi tuyển được thực hiện theo quy định tại Điều 58 Luật Viên chức Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 24/2010/NĐ-CP) Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP chức (sau đây viết tắt là Thông tư số 13/2010/TT-BNV) và Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn