Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 4, Ngày 26 tháng 2 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 31
Họ và tên: Hồ Văn Lương
Địa chỉ : Đồng Nai
Điện thoại : 0979505073
Email : hvluong0907@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Chuyển công tác cho giáo viên sai qui định, vượt thẩm quyền
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Chuyển công tác cho giáo viên sai qui định, vượt thẩm quyền

Ngày phản ánh: 29/07/2018 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 05/08/2018
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ chuyển nội dung phản ánh của ông Hồ Văn Lương đến Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai xem xét, giải quyết theo thẩm quyền

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn