Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 4, Ngày 19 tháng 2 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 57
Họ và tên: Nguyễn Xuân Cường
Địa chỉ : Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : 0966888123
Email : cuongkt01@gmail.com
Lĩnh vực:Tổ chức biên chế
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Áp dụng chính sách theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính gửi Bộ Nội vụ, Tôi là giảng viên của Trường đại học trên địa bàn Hà Nội (ngạch viên chức). Tại khoản 1 Điều 5 nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có nêu: 1. Hằng năm, các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Điều 1 và cơ sở giáo dục đại học phát hiện, tổng hợp, lập danh sách những cán bộ khoa học trẻ đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 2 Nghị định này gửi Bộ Nội vụ để xem xét, đưa vào diện áp dụng chính sách. Tôi đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 2 của nghị định. Cụ thể : - Tôi được tuyển dụng vào tháng 6/2018 - Tôi có trình độ thạc sỹ trước thời điểm tuyển dụng - Năm nay 29 tuổi nằm trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên - Đạt giải nhì môn toán ở kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh ở cấp THPT - Tốt nghiệp đại học loại khá và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo đại học Tôi xin hỏi để được đưa vào diện áp dụng chính sách thì đơn vị nơi tôi công tác và cá nhân tôi cần làm những thủ tục gì? Tôi có hỏi phòng TCCB nơi tôi công tác thì có nhận được câu trả lời: "Đây là nghị định mới nên chờ thông tư hướng dẫn". Nhưng tôi được biết Bộ Tài chính, Ủy ban kiểm tra trung ương đã tuyển dụng theo Nghị định này vậy trường hợp của tôi có phải chờ thông tư hướng dẫn để được đưa vào diện áp dụng chính sách không? Cảm ơn Quý Bộ!

Ngày phản ánh: 09/10/2018 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 16/10/2018
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Ngày 05/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Trong đó, Nghị định quy định chi tiết hình thức tuyển dụng, chính sách sau khi tuyển dụng (chế độ tập sự, bổ nhiệm và xếp lương, thi nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức…). Trình tự, thủ tục tuyển dụng thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức. Vì vậy, việc triển khai Nghị định số 140/2017/NĐ-CP không cần chờ Thông tư hướng dẫn. Để triển khai thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, ngày 30/3/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 1229/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Trong đó, có các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng Sư phạm và Trung cấp sư phạm. Ngày 31/5/2018, Bộ Nội vụ có Công văn số 2458/BNV-CTTN đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi điều chỉnh của chính sách quy định tại Điều 1 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP. Như vậy, nếu Trường đại học nơi Ông Nguyễn Xuân Cường được tuyển dụng vào công tác thuộc phạm vi quy định tại Điều 1 của Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, thì đề nghị cơ quan Ông Nguyễn Xuân Cường trao đổi với Trường đại học nơi Ông công tác để triển khai Quyết định số 1229/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ, từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn