Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 4, Ngày 8 tháng 7 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 76
Họ và tên: Lê Thị Hoàn
Địa chỉ : Núi Thành-Quảng Nam
Điện thoại : 0905122677
Email : Thihoan@gmail.com
Lĩnh vực:Tổ chức biên chế
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Việc chuyển Công chức không qua thi tuyển
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Đề nghị Bộ Nội vụ cho biết vì sao ở tỉnh Quảng Nam công tác chuyển viên chức sang công chức không được công khai rộng rãi. Vì sao tôi làm việc ở huyện Núi Thành gần 10 năm vẫn không được chuyển sang công chức, trong khi cháu tôi mới ra trường xin vào làm việc ở Trung tâm thuộc Sở Nông nghiệp chưa được 3 năm đã được chuyển sang công chức. Qua hỏi thăm tôi được biết chỉ cần đóng bảo hiểm 5 năm, chạy khoảng vài chục là được. Vậy xin hỏi Bộ Nội vụ tại sao lại bất công như vậy, trong khi ở tỉnh có cả vài nghìn viên chức như tôi thi cử đường hoàng lại không được chuyển công chức, còn có những người chạy xét tuyển, theo kiểu con ông cháu cha là thành công chức. Vậy đề nghị Bộ Nội vụ cho tôi, người dân câu trả lời chân chính?

Ngày phản ánh: 13/10/2018 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 09/11/2018
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 58 Luật Viên chức và Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, khi cơ quan quản lý, sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng thì được xét chuyển vào công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức.Việc tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển hiện nay được thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 24/2010/NĐ-CP) Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Thông tư số 13/2010/TT-BNV) và Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV (sau đây viết tắt là Thông tư số 05/2012/TT-BNV).Theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV thì người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được xem xét, tuyển dụng công chức không qua thi tuyển đối với trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển có thời gian từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự thử việc và nếu thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn) trong thời gian công tác 5 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Theo quy định của Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV thì việc tuyển dụng viên chức vào công chức không qua thi tuyển theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.Từ những căn cứ nêu trên, đề nghị bà kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam để được giải đáp về việc viên chức thành công chức.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn