Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 4, Ngày 8 tháng 7 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 64
Họ và tên: Phòng Nội vụ
Địa chỉ : Phòng Nội vụ, UBND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại : 02083774659
Email : noivuphuluong@gmail.com
Lĩnh vực:Tổ chức biên chế
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Trợ cấp theo quy định tại Điều 6 của NĐ 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của CP
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Phòng Nội vụ huyện Phú Lương xin phép được hỏi Bộ Nội vụ một vấn đề như sau: Xã Yên Lạc thuộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên được công nhận là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban dân tộc và đến nay vẫn được công nhận là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Vậy những cán bộ, công chức, viên chức đã công tác tại xã Yên Lạc trước tháng 10/2013 và hiện nay vẫn đang công tác tại xã Yên Lạc(có hộ khẩu thường trú tại xã Yên Lạc trước tháng 10/2013(không phải là đối tượng có QĐ điều động đến công tác tại xã Yên Lạc sau tháng 10/2013)) có được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ hay không?(Vì hiện nay đối với CBCCVC nữ đã có trên 3 năm công tác, nam đã đủ 5 năm công tác tại xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn)

Ngày phản ánh: 06/11/2018 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 04/12/2018
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến nội dung phản ánh, kiến nghị của ông/bà Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ trả lời như sau: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP đã và đang công tác tại xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, trước ngày xã Yên Lạc được công nhận là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) thì không áp dụng trợ cấp Quy định tại Điều 6 Nghị định só 116/2010/NĐ-CP. Trường hợp đến công tác kể từ ngày xã Yên Lạc được công nhận là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được áp dụng trợ cấp quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn