Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 15 tháng 10 năm 2019


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 10
Họ và tên: Phòng Nội vụ
Địa chỉ : Phòng Nội vụ, UBND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại : 02083774659
Email : noivuphuluong@gmail.com
Lĩnh vực:Tổ chức biên chế
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Trợ cấp theo quy định tại Điều 6 của NĐ 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của CP
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Phòng Nội vụ huyện Phú Lương xin phép được hỏi Bộ Nội vụ một vấn đề như sau: Xã Yên Lạc thuộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên được công nhận là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban dân tộc và đến nay vẫn được công nhận là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Vậy những cán bộ, công chức, viên chức đã công tác tại xã Yên Lạc trước tháng 10/2013 và hiện nay vẫn đang công tác tại xã Yên Lạc(có hộ khẩu thường trú tại xã Yên Lạc trước tháng 10/2013(không phải là đối tượng có QĐ điều động đến công tác tại xã Yên Lạc sau tháng 10/2013)) có được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ hay không?(Vì hiện nay đối với CBCCVC nữ đã có trên 3 năm công tác, nam đã đủ 5 năm công tác tại xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn)

Ngày phản ánh: 06/11/2018 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 13/11/2018
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến nội dung phản ánh, kiến nghị của ông/bà Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ trả lời như sau: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP đã và đang công tác tại xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, trước ngày xã Yên Lạc được công nhận là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) thì không áp dụng trợ cấp Quy định tại Điều 6 Nghị định só 116/2010/NĐ-CP. Trường hợp đến công tác kể từ ngày xã Yên Lạc được công nhận là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được áp dụng trợ cấp quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn