Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 4, Ngày 26 tháng 2 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 44
Họ và tên: HIDICO
Địa chỉ : 12 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại : 02773 853164
Email : congtyhidico@gmail.com
Lĩnh vực:Tổ chức biên chế
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Chính sách tinh giản biên chế về hưu trước tuổi theo NĐ 108/2014/NĐ-CP và NĐ 113/2018/NĐ-CP
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính gửi: Bộ Nội vụ Ngày 27/9/2018, HIDICO có Công văn 169/HIDICO (file đính kèm) gửi quý Bộ Nội vụ hỏi về chính sách tinh giản biên chế về hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP (ngày 28/9/2018 Bộ Nội vụ đã nhận - người nhận: Mai). Đến nay 09/11/2018, HIDICO chưa nhận được ý kiến giải đáp của Quý Bộ. Kính đề nghị Quý Bộ xem xét, có ý kiến trả lời để doanh nghiệp được rõ. Trân trọng cảm ơn

Ngày phản ánh: 09/11/2018 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 16/11/2018
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến nội dung phản ánh, kiến nghị của Công ty HIDICO, Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ trả lời như sau: Ngày 12/11/2018, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 5551/BNV-TCBC về việc giải quyết chính sách đối với người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước và trả lời Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp đồng thời gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ( xin gửi kèm theo) theo đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp (HIDICO) tại Công văn số 169/ HIDICO ngày 27/9/2018 về chính sách tinh giản biên chế về hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn