Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 4, Ngày 29 tháng 1 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 40
Họ và tên: Trần Thị Hiên
Địa chỉ : Tân Tiến - Đồng Phú -Bình Phước
Điện thoại : 0985008704
Email : tigon297@gmail.com
Lĩnh vực:Tổ chức biên chế
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Tinh giản biên chế
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính gửi: Bộ Nội vụ Tôi tên là Trần Thị Hiên, từng là viên chức trường Tiểu học Đồng Tiến B, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, chức danh Văn thư - Thủ quỹ. Ngày 30.10.2018 Phòng Nội vụ ban hành công văn khẩn số 115/PNV-CCVC thông báo thời gian nghỉ việc của các đối tượng tinh giản biên chế theo Đề án 372-QĐ/HU ngày 20.8.2018 của huyện ủy Đồng Phú tinh giảm chức danh văn thư và y tế tại các trường học trên địa bàn huyện. Ngày 31.10.2018 UBND huyện Đồng Phú ban hành quyết định cho viên chức thôi việc ngay theo Nghị định 108. Tôi và các viên chức văn thư - thủ quỹ và y tế rất bức xúc khi quyết định cho thôi việc ban hành quá gấp gáp còn không có cả thời gian để chúng tôi bàn giao công việc. Bản thân tôi đã công tác tại trường Tiểu học Đồng Tiến B đến nay là 12 năm 10 tháng. Tháng 7.2006 tôi được vào UBND huyện tuyển vào biên chế. Trong suốt quá trình công tác tôi luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, đạt LĐTT và năm học 2017-2018 đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở. Ngoài chức danh văn thư thủ quỹ tôi phải kiêm nhiệm công việc khác như phổ cập, công nghệ thông tin, thư ký hội đồng. Dù trường hạng 1 nhưng trường tôi chỉ có 5 chức danh hành chính: 1 kế toán, 1 y tế, 1 văn thư- thủ quỹ và 2 chức danh Thư viện - Thiết bị do 2 giáo viên đảm nhận. Nay tôi viết kiến nghị này xin được kiến nghị một số nội dung sau: Thứ nhất, việc ban hành quyết định cho viên chức thôi việc của UBND huyện Đồng Phú như vậy có đúng theo quy định của Nghị định 108 và Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 14.6.2018 và Kế hoạch của UBND huyện Đồng Phú v/v tinh giảm biên chế có ghi rõ đối với đối với viên chức dôi dư sau khi sắp xếp bộ máy phải có đơn xin tự nguyện tinh giảm (chúng tôi chưa ai viết đơn). Thứ hai, theo Đề án tinh giản biên chế của huyện Đồng Phú thì trường tôi đến tháng 7.2019 mới hợp nhất với trường khác. Việc ra quyết định cho tôi thôi việc ngay với lý do dôi dư biên chế sau khi sắp xếp tổ chức bôh máy có đúng theo lộ trình hay không? Thứ 3, về chế độ tinh giảm theo khoản 2 Điều 10 Nghị định 108 chế độ thôi việc sau khi học nghề không rõ ràng. Cụ thể UBND huyện đã cắt lương tôi từ tháng 11 và ra quyết định hôc trợ 6 tháng học nghề nhưng không nói rõ việc có cho tôi hưởng BHXH và BHYT theo như Nghị định 108 hay không? Thứ tư, trong công văn ghi chúng tôi thuộc diện tinh giản đợt 2 2018 nhưng trong danh sách có cả những nhân viên hợp đồng Nghị định 68 lập danh sách tinh giảm đợt 1 từ tháng 6 2018 do xóa bỏ điểm trường). Trên đây là kiến nghị của tôi, kính mong Bộ Nội vụ xem xét... Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ngày phản ánh: 23/12/2018 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 30/12/2018
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến nội dung phản ánh, kiến nghị của bà Trần Thị Hiên, Vụ Tổ chức - Biên chế Bộ Nội vụ trả lời như sau: Những nội dung mà bà Trần Thị Hiên cung cấp chưa đủ cơ sở để trả lời các câu hỏi của bà. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ cung cấp một số thông tin để bà căn cứ đối chiếu với việc thực hiện tinh giản biên chế của mình, cụ thể như sau: 1. Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về Chính sách tinh giản biên chế (sau đây viết tắt là Nghị định số 108/2014/NĐ-CP) không có quy định đối tượng tinh giản biên chế phải làm đơn xin thực hiện tinh giản biên chế. 2. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã chỉ đạo: “Rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế đối với các chức danh kế toán, y tế học đường tại các trường mầm non, phổ thông và các chức danh lái xe, bảo vệ, nhân viên phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập”. 3. Việc tinh giản biên chế thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 14 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. 4. Tùy vào từng điều kiện cụ thể mà đối tượng tinh giản biên chế có thể được hưởng một trong các chính sách sau: Chính sách về hưu trước tuổi (quy định tại Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP) chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước (quy định tại Điều 9 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP) chính sách thôi việc ngay hoặc chính sách thôi việc sau khi đi học nghề (quy định tại Điều 10 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP), Trên đây là thông tin về chính sách tinh giản biên chế của Đảng, Chính phủ gửi tới quý đơn vị để thông tin tới bà Trần Thị Hiên theo quy định.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn