Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 28 tháng 1 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 54
Họ và tên: Lê Hùng
Địa chỉ : 72 Đỗ Thúc Tịnh, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0903578726
Email : le6hung@gmail.com
Lĩnh vực:Tổ chức biên chế
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Nâng lương trước thời hạn khi nhận thông báo nghỉ hưu
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Hỏi về nâng lương trước thời hạn khi nhận thông báo nghỉ hưu

Ngày phản ánh: 14/01/2019 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 21/01/2019
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Chế độ nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu được thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn