Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 28 tháng 1 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 58
Họ và tên: Nguyễn Văn Tạo
Địa chỉ : Nguyễn Văn Tạo
Điện thoại : Nguyễn Văn Tạo
Email : Nguyễn Văn Tạo
Lĩnh vực:Tổ chức biên chế
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Về nâng bậc lương trước hạn
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính gửi: Bộ Nội vụ Tôi tên Nguyễn Văn Tạo được Giám đốc Sở Nội vụ Bến Tre bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch Chuyên viên chính bậc 01, hệ số lương 4,40 kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Căn cứ vào quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động hợp đồng thì tôi được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích trong công tác từ năm 2013-2017. Và tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 thì tôi còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên. Căn cứ vào quy định thì tôi có được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 hay không? Hay chờ đến ngày 01 tháng 01 năm 2020 mới được xét và phải truy lãnh 12 tháng lương. Trân trọng cám ơn!

Ngày phản ánh: 25/02/2019 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 04/03/2019
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trường hợp Ông đã xếp bậc 1, hệ số lương 4,40 ngạch chuyên viên chính từ ngày 01/01/2017, thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày 01/01/2017 thì đến ngày 01/01/2019 đủ thời gian giữ bậc lương hiện hưởng để xét nâng bậc lương trước thời hạn. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo quy chế của cơ quan, đơn vị nơi Ông công tác. Vì vậy, đề nghị Ông liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức nơi Ông công tác để được xem xét.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn