Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 28 tháng 1 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 77
Họ và tên: VŨ HÀ ANH
Địa chỉ : Bệnh viện PHCN Hương Sen
Điện thoại : 0982224628
Email : hachitq@gmail.com
Lĩnh vực:Tổ chức biên chế
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Chế độ tăng lương trước thời hạn
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Hiện nay tôi đang hưởng ngạch lương kế toán, mã số 06.031, bậc 4/9, hệ số 3,33. Lần nâng lương gần nhất là ngày 01/01/2017.Năm 2016,2017 tôi đạt chiến sỹ thi đua cơ sở. Ngày 7/12/2018, Tôi đã được cơ quan nơi làm việc đề nghị nâng lương trước thời hạn 9 tháng. Nhưng đến ngày 8/3/2019, Sở Y tế có văn bản trả lời là tôi không đủ điều kiện nâng lương trước thời hạn 9 tháng. Như vậy có đúng không ạ? Mong các cơ quan có thẩm quyền giải thích giúp tôi. Xin cám ơn nhiều!

Ngày phản ánh: 18/03/2019 Người tiếp nhận:Văn thư Trung tâm Thông tin Ngày hẹn trả lời: 11/04/2019
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến nội dung phản ánh, kiến nghị của bà Vũ Hà Anh, Vụ Tiền lương Bộ Nội vụ có ý kiến trả lời như sau: Tại Điểm e Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định: "Tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị. Căn cứ vào quy định này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm do tập thể bình chọn, nhưng mỗi năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.". Theo đó, việc quy định thời gian được xét nâng bậc lương trước thời hạn (06 tháng hoặc 09 tháng hoặc 12 tháng) tương ứng với cấp độ thành tích đã đạt được theo Quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị. Vì vậy, đề nghị Bà căn cứ thành tích đạt được trong thời gian giữ bậc lương đối chiếu với quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị nơi công tác để báo cáo cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức xem xét theo quy định.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn