Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 28 tháng 1 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 55
Họ và tên: Nguyễn Thị Thiết
Địa chỉ : Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại : 0914434117
Email : thiet76@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Thực hiện ché độ, chính sách theo NĐ số 116/2010/NĐ-CP
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Thực hiện ché độ, chính sách theo NĐ số 116/2010/NĐ-CP tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 1. Xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh được công nhận là xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 và Quyết định số 113/QĐ-TTg ngày 25/01/2017của Thủ tướng Chính phủ. Đến tháng 3 năm 2018 UBND tỉnh Quảng trị có Quyết định công nhận xã Vĩnh Giang đạt chuẩn nông thôn mới; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 25/8/2018 sửa đổi QĐ số 113/QĐ-TTg, thì xã Vĩnh Giang ra khỏ danh sách xã đặc biệt khó khăn từ 01/01/2019. Như vậy CBCC xã Vĩnh Giang được hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP từ 01/4/2013 đến 31/12/2018 Vậy tôi muốn hỏi là bà Trang có hộ khẩu thường trú tại TT Hồ Xá được tuyển dụng vào công chức tài chính kế toán làm việc tại UBND xã Vĩnh Giang từ ngày 01/10/2016 đến nay (có thời gian công tác ở xã đặc biệt khó khăn là 2 năm 3 tháng) có được hưởng phu cấp lần đầu không (không phải điều động hay cá nhân xin ra khỏi xã đặc biệt khó khăn mà do xã được công nhận là xã hết khó khăn)? 2. Cán bộ, công chức có hộ khẩu thường trú tại xã Vĩnh Giang, được bầu cử làm cán bộ hay được tuyển dụng làm công chức tại xã Vĩnh Giang sau ngày 01/3/2011 đến 31/12/2018 nếu có thời gian công tác đủ 3 năm đối với nữ và đủ 5 năm đối với nam thì có được hưởng phụ cấp lần đầu không? Trân trọng cảm ơn !

Ngày phản ánh: 15/08/2019 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 11/09/2019
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Nguyễn Thị Thiết, Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Căn cứ Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, trong đó tại Điều 5 Thông tư liên tịch này đã hướng dẫn về trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP. Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị Bà liên hệ với cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị để được giải đáp.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn