Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 28 tháng 1 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 68
Họ và tên: Vũ Thị Luyến
Địa chỉ : Tổ 1 - Trung tâm huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên
Điện thoại : 0968086548
Email : vuthiluyen1990@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Các chế độ được hưởng phụ cấp trong thời gian nghỉ thai sản
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính gửi Bộ Nội Vụ tên tôi là Vũ Thị Luyến cư trú tại tổ dân cư số 1 Trung tâm huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên. Tôi có một số thắc mắc trong việc chi trả chế độ phụ cấp khu vực (0.7) và phụ cấp đặc biệt (100%) kính mong Bộ Nội Vụ giải đáp giúp tôi. - Theo điểm a, điểm b khoản 3 phần II Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐXH-BTC-UBDT ngày 5/1/2005 của Bộ Nội Vụ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ủy ban dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực thì phụ cấp khu vực được xác định tính trả theo nơi làm việc và được trả cùng kỳ lương hàng tháng. - Theo điểm a, điểm b khoản 2 phần II Thông tư 09/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì phụ cấp đặc biệt được tính chi trả theo nơi làm việc và cho những tháng thực sự công tác trên địa bàn và được chi trả cùng kỳ lương hoặc phụ cấp. -> Với các quy định tại hai Thông tư (Thông tư 09/2005/TT-BNV, Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT- BNV-BLĐXH-BTC-UBDT) trên thì trong thời gian tôi nghỉ thai sản 6 tháng hưởng chế độ trợ cấp do Bảo hiểm xã hội chi trả không làm việc tại cơ quan thì cơ quan nơi tôi làm việc có phải chi trả phụ cấp khu vực (0.7) và phụ cấp đặc biệt (100% biên giới) cho tôi không?. Kính mong Bộ Nội Vụ giải đáp giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ngày phản ánh: 27/08/2019 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 24/09/2019
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến nội dung phản ánh của Bà Vũ Thị Luyến, Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ làm việc theo chế độ thai sản quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội thì không hưởng tiền lương (gồm tiền lương theo ngạch, bậc và các chế độ phụ cấp lương, trong đó có phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt) từ quỹ lương của cơ quan, đơn vị nơi công tác chi trả mà hưởng chế độ thai sản do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn