Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 28 tháng 1 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 68
Họ và tên: Quách Văn Hạ
Địa chỉ : Trường THCS Xuân Khang
Điện thoại : 0853624333
Email : quachvietanh2006@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Câu hỏi
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tôi cách đây hai năm công tác tại trường vùng kinh tế đặc biệt khó khăn và đã hưởng chế độ thu hút được hai năm thì tôi chuyển công tác xuống vùng không có khăn công tác được hai năm. Nay tôi lại có quyết định chuyển tôi về công tác tại trường đó và vẫn vùng kinh tế đặc biệt khó khăn với thời gian 5năm. Vậy tôi xin hỏi tôi có được hưởng tiền trợ cấp ban đầu không?

Ngày phản ánh: 28/08/2019 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 25/09/2019
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến nội dung phản ánh, kiến nghị của Ông Quách Văn Hạ, Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Trợ cấp lần đầu đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang khi đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu và chỉ thực hiện một lần trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Trường hợp của Ông đã có thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, sau một thời gian đứt quãng được điều động đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng trong nội dung hỏi có nêu đã hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP. Vì vậy, đề nghị Ông nghiên cứu quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP để đề xuất với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức việc áp dụng chế độ, chính sách theo đúng quy định nếu chưa được hưởng.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn