Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 4, Ngày 29 tháng 1 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 98
Họ và tên: Trần Quang Khôi
Địa chỉ : Thân Nhân Trung - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại : 0914760486
Email : quanghao158@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và chuyển xếp lương mới!
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính gửi Bộ Nội vụ! Tôi hiện đang hưởng lương theo chức danh Y sỹ hạng IV, hệ số lương 2,86, Thời gian nâng lương lần sau kể từ ngày 01/02/2017. Theo đúng quy định, Tôi sẽ được nâng lương thường xuyên lên: 3,06 từ 01/02/2019 (Tôi đảm bảo các quy định tại khoản 2, Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013). Tháng 8/2019, Tôi được Sở Y tế Quảng Nam Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp lên Bác sỹ hạng III, hệ số lương 3,33, bậc 4, kể từ ngày 01/8/2019. Thời gian nâng lương lần sau tính từ ngày 01/8/2019. Từ tháng 02/2019 đến tháng 7/2019: Theo quy định, Tôi được hưởng lương hệ số 3,06; nhưng Sở Y tế Quảng Nam lại không có Quyết định nâng lương thường xuyên trong thời gian từ tháng 02/2019 đến tháng 7/2019. Thay vào đó, ban hành 01 quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp lên Bác sỹ như ở trên. Do đó tôi không có cơ sở hưởng lương phần chênh lệch (0,2 x 1.390.000 đồng/tháng x 6 tháng) Kính thưa Quý Bộ, cho Tôi hỏi: Để có cơ sở nhận khoản tiền lương chênh lệch như trên theo quy định thì Tôi phải làm gì? Tôi chân thành cảm ơn!

Ngày phản ánh: 12/09/2019 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 11/10/2019
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Trần Quang Khôi, Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Cán bộ, công chức, viên chức được xét nâng bậc lương thường xuyên khi có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức và đạt đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Việc quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với Ông thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 08/2013/TT-BNV. Vì vậy, đề nghị Ông có văn bản gửi người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức nơi Ông công tác để được xem xét, giải quyết.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn