Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 9 tháng 4 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 736
Họ và tên: Trịnh Khắc Thái
Địa chỉ : Trường Đại học Kiên Giang
Điện thoại : 0917979719
Email : trinhthaikg@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Thi tuyển, xét tuyển đặc cách viên chức giảng viên
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Đề nghị Bộ có Công văn cụ thể hướng dẫn trường Đại học Kiên Giang xét tuyển đặc cách các trường hợp đã công tác tại các trường Đại học, Cao đẳng trước khi ký hợp đồng đồng làm việc với trường Đại học Kiên Giang, có tổng thời gian đóng BHXH trên 60 tháng và những trường hợp về trường trước 31/12/2015.

Ngày phản ánh: 05/12/2019 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 02/01/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Trịnh Khắc Thái, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Ngày 05/11/2019, Bộ Nội vụ có Công văn số 5378/BNV-CCVC về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng, trong đó tại Khoản 2 nêu đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách là giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng. Do vậy, đối với giảng viên đang hợp đồng lao động ở cơ sở giáo dục đại học không thuộc đối tượng điều chỉnh của Công văn số 5378/BNV-CCVC nêu trên, Vụ Công chức – Viên chức tổng hợp, tiếp thu ý kiến của ông để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Vụ Công chức – Viên chức thông tin để ông được biết.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn