Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 6, Ngày 10 tháng 4 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 787
Họ và tên: NGUYỄN ĐOAN THÙY
Địa chỉ : TP Buôn ma thuột, Đaklak
Điện thoại : 0903519557
Email : phuvinh958@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : XIN HỎI VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Xin hỏi : Tôi được tuyên dụng vào viên chức đơn vị sự nghiệp công lập của huyện với trình độ cao đẳng kế toán được cơ quan tuyển dụng xếp vào ngạch cao đẳng. Sau đó cơ quan tạo điều kiện cho tôi vừa làm vừa học, đến nay tôi đã tốt nghiệp bằng Cử nhân kế toán và bằng Thạc sĩ kinh tế. Tôi đã công tác tại đơn vị sự nghiệp đã tròn 5 năm, có đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Được biết hiện nay các phòng ban cơ quan hành chính trực thuộc UBND huyện huyện đang thiếu biên chế và có nhu cầu tuyển dụng vị trí việc làm phù hợp với trình độ chuyên của tôi. Xin hỏi tôi có đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển Theo tinh thần Thông tư số 03/2019/TT-BNV, ngày 14/05/2019 của Bộ nội vụ Sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức , viên chức… hay không ? Kính mong sự quan tâm trả lời của quý cấp. Xin cảm ơn. Nguyễn đoan Thùy

Ngày phản ánh: 06/12/2019 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 03/01/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Nguyễn Đoan Thùy, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thì trường hợp là viên chức trong đơn vị sự nghiệp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đáp ứng điều kiện đăng ký dự tuyển công chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 29/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập là thời gian làm viên chức từ đủ 05 năm (60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức (không kể thời gian tập sự). Vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học phải là các vị trí việc làm được xếp lương tương ứng với ngạch chuyên viên. Vụ Công chức - Viên chức thông tin để Bà được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn