Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 9 tháng 4 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 26
Họ và tên: TRẦN THỊ HOA MAI
Địa chỉ : Xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Điện thoại : 0335909316
Email : hoamai9876@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Mức hưởng lương đối với công chức đang tập sự tại vùng cao
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính gửi Bộ Nội vụ. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 22 Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì: "Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này trong các trường hợp sau: a) Làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;" Hiện tôi đang tập sự tại Phòng Nội vụ, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Huyện Đak Đoa là 1 huyện thuộc vùng cao. Theo quy định thì vùng cao là vùng có độ cao trên 600m so với mực nước biển; vùng núi là vùng độ cao trên 200m so với mực bước biển. Vậy tôi có được hưởng 100% mức lương hay không? Lý do được/không được. Xin cảm ơn!

Ngày phản ánh: 18/12/2019 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 15/01/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Trần Thị Hoa Mai, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Việc Chính phủ quy định huyện Huyện Đak Đoa có phải là huyện miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đề nghị bà liên hệ với Ban Dân tộc tỉnh Gai Lai để xác định. Đối với bà có được hưởng 100% mức lương hay không, đề nghị bà liên hệ với Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đề được giải đáp theo thẩm quyền. Vụ Công chức - Viên chức thông tin để bà được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn