Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 9 tháng 4 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 25
Họ và tên: Đỗ Thị Dũng
Địa chỉ : Huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 0866553704
Email : dungngan7579@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Hỏi về chế độ 116
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Bản thân tôi là giáo viên đã dạy hơn 10 năm ở xã khó khăn, năm học 2018_2019, tôi đã dạy ở thôn đặc biệt khó khăn của xã thoát nghèo, năm học 2019_2020 tôi ra dạy ở thôn không còn khó khăn của xã đã thoát nghèo thì tôi có nhận được trợ cấp một lần của nghị định 116 không

Ngày phản ánh: 21/12/2019 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 17/01/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Đỗ Thị Dũng, Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Căn cứ Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP. Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ. Bộ Nội vụ đề nghị Bà nghiên cứu quy định tại các văn bản nêu trên và có ý kiến với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức nơi công tác để được xem xét, trả lời. Trân trọng!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn