Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 9 tháng 4 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 71
Họ và tên: Phạm Thị Chính Nghĩa
Địa chỉ : Thành phố Điện Biên phủ
Điện thoại : 02153811133 hoặc 0986752368
Email : phongtochuc.dtec@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Hợp đồng 68/2000
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Cơ quan tôi có 01 trường hợp có quyết định đầu vào là hợp đồng lao động làm nhân viên bảo vệ ngày 17/10/1998 của Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên, đến năm 2000, khi Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành, đồng chí này không được cấp có thẩm quyền chuyển sang thực hiện chế độ hợp đồng theo quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP. Năm 2005, căn cứ quyết định phê chuẩn kết quả chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với viên chức của UBND tỉnh Điện Biên, đồng chí được chuyển xếp lương cũ sang lương mới (từ Ngạch nhân viên bảo vệ, mã số 01-001 sang nhóm ngạch viên chức loại b4.3). Ngày 30/12/2010 đồng chí được Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên đồng ý nâng ngạch theo Công văn số 1045/SNV-TCCC ngày 30/12/2009 về việc nâng ngạch cho cán bộ, công chức, viên chức. Vậy căn cứ vào văn bản chuyển xếp lương (năm 2005) và nâng ngạch từ b4.3 lên A1 (năm 2010) thì đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn có phải là viên chức trong đơn vị sự nghiệp không? Mặt khác, hiện nay đồng chí Tuấn đang được phân công làm chuyên môn, nghiệp vụ. Ngày 01/02/2010, đồng chí được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp. Đến ngày 01/02/2015, đồng chí được bổ nhiệm lại chức danh Phó trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp. Dự kiến đến ngày 01/02/2020, đồng chí sẽ thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Phó trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp. Vậy: 1. Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn đã được công nhận là viên chức trong đơn vị sự nghiệp chưa? hay phải là nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000. Trường hợp chưa được công nhận là viên chức thì quy trình giải quyết đối với đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn để được công nhận là viên chức sẽ được thực hiện như thế nào? (Hiện nay, đồng chí Tuấn đang được hưởng đầy đủ các quyền lợi của viên chức) 2. Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn có được xem xét để thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Phó trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp dự kiến vào 01/02/2020 không?

Ngày phản ánh: 23/12/2019 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 20/01/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Phạm Thị Chính Nghĩa, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Nội dung phản ánh, kiến nghị của bà Phạm Thị Chính Nghĩa liên quan đến công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức thuộc chức năng, nhiệm vụ tham mưu của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên. Do vậy, đề nghị bà Phạm Thị Chính Nghĩa gửi phản ánh, kiến nghị đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên để chỉ đạo Sở Nội vụ và các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định của pháp luật. Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ thông tin để Bà được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn