Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 9 tháng 4 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 28
Họ và tên: Lê Hồng Công
Địa chỉ : Quảng Nam
Điện thoại : 0963739027
Email : lehongcong86@gmail.com
Lĩnh vực:Chính quyền địa phương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ, kính đề nghị quý cơ quan hướng dẫn rõ thêm về xếp lương đối với CBCC cấp xã như sau: 1. Ở cấp xã có xếp lương theo ngạch Kế toán viên đối với công chức Tài chính - Kế toán hay chỉ xếp theo các ngạch Chuyên viên (01.003), cán sự (01.004)... Nếu không có xếp ngạch Kế toán viên thì các trường hợp công chức xã đã xếp ngạch Kế toán viên trước đây, cách giải quyết về các trường hợp này (nếu có). 2. Xếp lương đối với CBCC cấp xã có thay đổi trình độ chuyên môn thì có áp dụng các tiêu chuẩn ngạch liên quan theo quy định tại Thông tư 11/2014/TT-BNV và Thông tư 05/2017/TT-BNV không. Trân trọng cảm ơn quý cơ quan !

Ngày phản ánh: 24/12/2019 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 21/01/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Lê Hồng Công, Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Việc xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã đã được quy định tại Điều 10 Thông tư số 13/2009/TT-BNV ngày 06/11/2009 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thông, tổ dân phố. Theo đó, việc xếp lương đối với công chức cấp xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên thì thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 ( Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ thông tin để Ông được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn