Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 6, Ngày 10 tháng 4 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 175
Họ và tên: Lê Thị Phương Loan
Địa chỉ : Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai
Điện thoại : 0934725668
Email : phuongloan1705@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Điều chỉnh vị trí dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai (nơi tôi đang công tác) hiện đang thực hiện xét tuyển viên chức năm 2019 cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, cụ thể là vị trí Kỹ thuật và Quản lý bảo vệ rừng cho 22 Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng. Căn cứ kết quả phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức và dự kiến danh sách trúng tuyển thì vị trí dự tuyển quản lý bảo vệ rừng của các Ban quản lý rừng phòng hộ thì có đơn vị có nhiều hồ sơ dự tuyển và có nhiều thí sinh đạt điểm trên 50 (đủ điều kiện xét tuyển), tuy nhiên cùng vị trí dự tuyển nhưng có đơn vị không có thí sinh trúng tuyển. Hỏi: 1. Có được cho thí sinh chuyển phiếu đăng ký dự tuyển từ đơn vị này (đơn vị mà thí sinh đăng ký dự tuyển nhưng không trúng tuyển nhưng có điểm phỏng vấn trên 50 điểm) sang đơn vị khác (đơn vị chưa tuyển dụng được vì không có thí sinh trúng tuyển) cùng vị trí quản lý bảo vệ rừng hay không? 2. Thí sinh nộp dự tuyển tại vị trí Quản lý bảo vệ rừng (có điểm vòng 2 cao nhưng không trúng tuyển) . Tại cùng một đơn vị, nay thí sinh có nguyện vọng thay đổi vị trí dự tuyển từ Quản lý bảo vệ rừng sang vị trí kỹ thuật để tiếp tục xét tuyển hay không (đơn vị đang thiếu 01 chỉ tiêu Kỹ thuật). Để thực hiện theo đúng quy định, tôi rất mong sớm nhận được ý kiến của Quý Bộ để tham mưu cho Lãnh đạo theo đúng quy định. Xin trân trọng cảm ơn!

Ngày phản ánh: 25/12/2019 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 22/01/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Lê Thị Phương Loan, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, quy định: “1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau: a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này đạt từ 50 điểm trở lên; b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm”. Do vậy, việc xác định thí sinh trúng tuyển phải bảo đảm các quy định nêu trên và theo đúng chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm mà thí sinh đó đã đăng ký theo kế hoạch thi tuyển được cơ quan có thẩm quyền ban hành. Vụ Công chức - Viên chức thông tin để Bà được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn