Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 9 tháng 4 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 52
Họ và tên: Lê Thị Hương
Địa chỉ : Bình Phước
Điện thoại : 0965226169
Email : lehuongtxb@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Hỏi về việc xếp ngạch lương công chức.
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính gửi bộ nội vụ. Tôi là lãnh đạo ở một công ty liên quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp 100% vốn điều lệ nhà nước. Có bằng đại học phù hợp chuyên ngành. Tôi vó thời gian đóng bảo hiểm bắt buộc là 12 năm. Bậc lương hưởng tại công ty thời điểm đó bậc 4 hệ số 2.08 Nay do nhu cầu công việc tôi được tuyển đặc cách vào hạt kiểm lâm. Ngach bậc lương mới của tôi được xếp như thế nào ạ? Tôi có đọc thông tư 79/2005 của bộ nội vụ và thông tư 13/2019 chỉnh sửa điều 8 thông tư 79. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ bậc lương của tôi được xếp tương đương hệ số đã hưởng 2,08 theo thông tư 79 hay theo 12 năm bảo hiểm đã đóng. Kính mong quý bộ hướng dẫn để tôi được biết lương mới của tôi sẽ được xếp bậc mấy ngạch nào? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Ngày phản ánh: 28/12/2019 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 24/01/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Lê Thị Hương, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Theo quy định tại Khoản 11 và Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính để làm căn cứ miễn thực hiện chế độ tập sự hoặc xếp lương sau khi tuyển dụng công chức phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật và làm công việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng. Theo phân cấp quản lý công chức, đề nghị bà gửi nội dung kiến nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và các cơ quan có liên quan để được hướng dẫn, giải đáp theo thẩm quyền quy định. Vụ Công chức - Viên chức thông tin để bà được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn