Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 9 tháng 4 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 92
Họ và tên: ĐÀO QUANG HƯNG
Địa chỉ : 66/3 đường Bà Hạt, Phường 9, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0907201082
Email : daoqhung@gmail.com
Lĩnh vực:Tổ chức phi chính phủ
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/2019/NĐ-CP
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Ngày 25 tháng 11 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2020 và thay thế Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Theo đó, Nghị định số 93/2019/NĐ-CP sắp có hiệu lực. Tuy nhiên, cho đến nay Bộ Nội vụ chưa có Thông tư hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định số 93/2019/NĐ-CP. Nhằm đảm bảo duy trì ổn định hoạt động của các quỹ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nếu Bộ Nội vụ không ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/2019/NĐ-CP thì các quỹ vẫn tổ chức, hoạt động và thực hiện theo quy định của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP, như vậy có vi phạm quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện hay không.

Ngày phản ánh: 31/12/2019 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 28/01/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Đào Quang Hưng, Vụ Tổ chức phi chính phủ - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 1. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (viết tắt là Nghị định số 93/2019/NĐ-CP) thì quỹ xã hội, quỹ từ thiện tổ chức và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP từ ngày 15 tháng 01 năm 2020. 2. Bộ Nội vụ đang trong quá trình phối hợp với cơ quan liên quan để xây dựng hoàn thiện Thông tư hướng dẫn Nghị định số 93/2019/NĐ-CP theo quy định của pháp luật. Trong thời gian Thông tư hướng dẫn Nghị định số 93/2019/NĐ-CP chưa được ban hành, nếu có vướng mắc thì đề nghị có văn bản gửi Bộ Nội vụ để được hướng dẫn theo quy định. Vụ Tổ chức phi chính phủ - Bộ Nội vụ thông tin để Ông được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn