Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 9 tháng 4 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 17
Họ và tên: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ : Quảng Nam
Điện thoại : 0973654782
Email : nguyenthienphuc1011@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Thi nâng ngạch, thăng hạng
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính gửi: Bộ Nội Vụ. Tôi là một công chức tôi có một thắc mắc là tỉnh Quảng Nam chuẩn bị thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức năm 2020, trong đó điều kiện để được thi nâng ngạch, thăng hạng là phải có chứng chỉ tin học. Trong khi đó tôi thấy có nhiều người có bằng trung cấp tin học, cao đẳng tin học, đại học tin nhưng lại không đủ điều kiện để thi nâng ngạch, thăng hạng. Tôi xin hỏi là những người có bằng tin học, có cần phải học thêm chứng chỉ tin học để được thi nâng ngạch, thăng hạng không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ngày phản ánh: 08/01/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 05/02/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Nguyễn Văn Hải, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 1.Theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, Thông tư số 03/2019/TT-BNV thì một trong những tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức là đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi. 2.Tại Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ có quy định tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch công chức là có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương. Vụ Công chức - Viên chức thông tin để Ông được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn