Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 9 tháng 4 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 56
Họ và tên: Ngô thị hằng
Địa chỉ : Nam định
Điện thoại : 0944229068
Email : Ngothithuyhang90@gmail.com
Lĩnh vực:Chính quyền địa phương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Bằng cấp chuyên môn
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính gửi bộ nội vụ theo hướng dẫn 13 thì công chức cấp xã phải có bằng đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm. Vậy cho hỏi nếu có bằng đại học rồi giờ chuyển vị trí công tác khác có phải đi học đúng bằng theo vị trí công tác nữa ko.

Ngày phản ánh: 08/01/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 05/02/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Ngô Thị Hằng, Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Bộ Nộ vụ đã ban hành Thông tư số 13/2019/TT- BNV ngày 06/11/2019 hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này đã quy định thẩm quyền của UBND cấp tỉnh căn cứ tiêu chuẩn của công chức cấp xã quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư và điều kiện thực tế của địa phương để quyết định ‘‘Ngành nghề đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã trong kỳ tuyển dụng’’. Vì vậy, ý kiến hỏi của Bà nêu trên thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh Nam Định. Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ thông tin để Bà được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn