Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 9 tháng 4 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 34
Họ và tên: Mai Văn Trường
Địa chỉ : Xóm Đá Bạc, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại : 0969612699
Email : maitruonghb@gmail.com
Lĩnh vực:Chính quyền địa phương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Biệt phái công chức
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tôi tên là Mai Văn Trường, Đảng ủy viên, Đại biểu HĐND xã, Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Hiện nay do chủ trương sáp nhập xã, tôi được UBND huyện xem xét biệt phái lên làm việc tại Văn phòng Điều phối Nông thôn mới (đặt tại Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện). Tôi xin được hỏi ngoài các khoản lương công chức được hưởng tại cơ quan cũ (UBND xã Liên Sơn) thì tôi có bị cắt phụ cấp cấp ủy không? Tôi không thay đổi nơi cư trú vậy có phải xin thôi không tham Đại biểu HĐND xã không? Tôi được xếp lương cán bộ chuyên trách từ ngày 01/11/2010 (Bí thư Đoàn xã), đến ngày 01/5/2017 tôi được chuyển thành công chức Văn phòng Thống kê xã. Hiện tôi đang hưởng lương bậc 2, hệ số 2,67. Đến nay tôi có đủ điều kiện chuyển thành công chức cấp huyện không? Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày phản ánh: 17/01/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 14/02/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Mai Văn Trường, Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 1.Về việc hưởng phụ cấp cấp ủy Phụ cấp cấp ủy được thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Vì vậy, đề nghị ông/bà Mai Văn Trường liên hệ với tổ chức đảng nơi công tác để được trả lời. 2.Về việc đề nghị xin thôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Khoản 1 Điều 101 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 2 Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định: “Trong nhiệm kỳ, nếu đại biểu HĐND không còn công tác tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở đơn vị hành chính mà mình đang là đại biểu và không cư trú tại đơn vị hành chính mà mình đang là đại biểu thì phải xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu. Đại biểu HĐND có thể đề nghị thôi làm đại biểu HĐND vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do khác. Việc chấp nhận đại biểu HĐND thôi làm nhiệm vụ đại biểu do HĐND cùng cấp xem xét, quyết định”. 3.Điều kiện chuyển từ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện Căn cứ khoản 3 Điều 25 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; khoản 13 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đã quy định về điều kiện, tiêu chuẩn xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên, theo đó, phải có thời gian làm cán bộ, công chức cấp xã từ 60 tháng trở lên không kể thời gian tập sự, nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn. Căn cứ quy định nêu trên, ông/bà Mai Văn Trường có thời gian công tác liên tục từ ngày 01/11/2010 đến nay (là Bí thư Đoàn và công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã), vì vậy đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét chuyển thành công chức cấp huyện. Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ thông tin để Ông được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn