Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 9 tháng 4 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 75
Họ và tên: Dương Văn Tú
Địa chỉ : Ấp Đầm Cùng, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
Điện thoại : 0888818808
Email : duongnhattu80@gmail.com
Lĩnh vực:Chính quyền địa phương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Phản ánh về không trả kiêm nhiệm theo Nghị định 92 và Nghị định 34 của Chính phủ
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực kiêm Chủ tịch HĐND xã, năm 2019 trở về trước tôi được hưởng kiêm nhiệm 20%. Nhưng hiện nay, Sở Nội vụ căn cứ vào Quyết định số 1299/QĐ-UBND, ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các huyện không trả lương kiêm nhiệm 50% theo nghị định Chính phủ. Vậy việc UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 1299/QĐ-UBND, ngày 07/8/2019 của UBND tỉnh Cà Mau giao số lượng cán bộ cấp xã loại 1 là 11 người, xã loại 2, loại 3 là 10 người. Công chức 10 đến 12 người. Vậy có trái với nghị định số 92 và nghị định 34 của Chính phủ hay không? Tại sao không giảm số lượng công chức, tăng số lượng cán bộ xã loại 1 là 12 người, loại 2, 3 là 11 người để hưởng kiêm nhiệm theo quy định. Đây là chế độ chính sách được Chính phủ quy định và được Bộ Nội vụ Hướng dẫn theo Thông tư số 13 nhưng hiện nay, tỉnh Cà Mau không thực hiện. Rất mong Bộ Nội vụ trả lời tôi được rõ.

Ngày phản ánh: 18/01/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 14/02/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Dương Văn Tú, Vụ Chính quyền địa phương có ý kiến như sau: 1. Về số lượng cán bộ, công chức cấp xã: Ngày 24/4/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34 /2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy đinh về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã quy định tại Điều 2 của Nghị định này về số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Cụ thể: Loại 1: tối đa 23 người; Loại 2: tối đa 21 người; Loại 3: tối đa 19 người. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định này, bảo đảm đúng với chức danh quy định tại Điều 3 Nghị định này và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 2. Về chế độ kiêm nhiệm cán bộ, công chức cấp xã: Tại khoản 3 Điều 2, Nghị định số 34 /2019/NĐ-CP nêu trên quy định: Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tối đa tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm gồm: 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân) cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm. Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ thông tin để Ông được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn