Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 9 tháng 4 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 54
Họ và tên: HÀ ĐỨC THỊNH
Địa chỉ : Thôn Nguyễn Hậu, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại : 0915202188
Email : huongthinhhung@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Xét nâng lương sớm cho viên chức khi chuyển ngạnh
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính gửi Bộ nội vụ. Tôi hiện là giáo viên THCS đang biên chế hệ công lập. Nay tôi có vấn đề này trình bày và hỏi quý Bộ về vấn đề xét nâng lương trước thời hạn cho viên chức (giáo viên) khi nâng được hạng và chuyển ngạch thì được thực hiện như thế nào, theo văn bản hướng dẫn nào, cụ thể trường hợp của tôi như sau: Tôi đi dạy từ năm 2004 và vào biên chế công lập năm 2006. Theo quyết định số 4520/QĐ-SNV của Sở nội vụ tỉnh Thái Nguyên ngày 27 tháng 6 năm 2017, tôi được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng II ( mã số V.07.04.12) kể từ ngày 01/07/2017 với bậc 4, hệ số lượng 3.03, kể từ ngày 01/7/2017. Thời điểm nâng lương tiếp theo tính từ ngày 01/09/2014. Về diễn biến lương của tôi thì hiện tại tôi đang hưởng hệ số lương bậc 5, hệ số 3,34 từ ngày 01/09/2017 (Bảng lương A0, mã số: V07.04.12) theo quyết định số 8474/QĐ-UBND của UBND thị xã Phổ Yên ngày 20 tháng 11 năm 2017. Và theo quyết định này thì bình thường đến 01/09/2020 tôi được nâng lương thường xuyên lên bậc 6, hệ số 3,65(Bảng lương A0, mã số: V.07.04.12). Năm 2018 Sở nội vụ tỉnh Thái nguyên tổ chức thi xét nâng hạng cho giáo viên mầm non, Tiển học và THCS; đến năm 2019 có kết quả và tôi được nâng hạng giáo viên từ giáo viên THCS hạng III lên giáo viên THCS hạng II và có hiệu lực từ ngày 01/09/2019. Vậy tôi hỏi: 1) Nếu tôi nâng hạng giáo viện từ giáo viên THCS hạng III lên giáo viên THCS hạng II thì Bảng lương mới thay đổi như thế nào ? Có phải là chuyển từ Bảng lương A0, mã số: V.07.04.12 bậc 5, hệ số 3,34 sang Bảng lương A1, mã số:V.07.04.11 bậc 5, hệ số 3,66) không ? 2) Hiện nay tôi đủ các điều kiện vào đối tượng xét nâng lương trước thời hạn năm 2020. Vậy tôi có được xét nâng lương trước thời hạn không ? Nếu được thì thực hiện theo văn bản pháp luật nào quy định. 3) Tôi thấy bất cập là tôi quá trình công tác và vào biên chế hơn gần hai năm so với một số đồng nghiệp, cống hiến làm việc nhiều thời gian hơn, nếu thực hiện nâng hạng và chuyển ngạch dẫn tới quyết định thay đổi Bảng lương, bậc lương, và hệ số như thế này là bất cập vì tất cả các trường hợp lương có chênh lệch giữa hệ số giữa hai bậc mới cũ so với hai bậc liền kề và tính lại mộc như thế này thì sẽ thiệt cho những trường hợp sắp đến mốc nâng lương và có lợi cho người vừa mới nâng lương dẫn đến tình trạng cào bằng ? 4) Kế toán nhà trường nơi tôi công tác có hướng dẫn, nói là tôi vừa mới được nâng hạng chuyển ngạch thì không vào đối tượng được xét nâng nâng lương trước thời hạn đợt này (năm 2020) mà tôi phải để lùi đến năm 2022 mới xét vì vừa được hưởng lương nâng hạng chuyển ngạch 01/09/2019. Nếu như hướng dẫn này thì tôi bị lùi lại hẳn 3 năm mới được xét hưởng nâng lương trước thời hạn, như vậy có thúc đẩy người lao động cộng hiến và làm việc không ? Và Theo Thông tư 08/2013/TT-BNV Điều 3, thì tôi thấy tôi vẫn đủ điều kiện vào đối tượng xét nâng lương trước thời hạn phải không ? Rất mong được sự hướng dẫn, giải đáp sớm của quý Bộ để tôi biết vào trao đổi với đơn vị và các bộ phận chức năng. Tôi xin cảm ơn!

Ngày phản ánh: 20/01/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 17/02/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Hà Đức Thịnh, Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Bộ Nội vụ đã có công văn số 674/BNV-TL ngày 13/02/2020 chuyển ý kiến của Ông Hà Đức Thịnh đên Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên để báo cáo UBND tỉnh Thái Nguyên xem xét, trả lời theo thẩm quyền. Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ thông tin để Ông được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn