Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 9 tháng 4 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 189
Họ và tên: Nguyễn Khắc Dũng
Địa chỉ : La Hai - Đồng Xuân - Phú Yên
Điện thoại : 0986115022
Email : nguyenkhacdung@phuyen.gov.vn
Lĩnh vực:Chính quyền địa phương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp xã và công chức cấp huyện
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Hiện nay thông tư 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định: Cán bộ cấp xã giữ chức vụ quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP khi thôi đảm nhiệm chức vụ cán bộ cấp xã thì được xem xét, tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau: Trường hợp trước khi bầu giữ chức vụ cán bộ cấp xã chưa phải là công chức cấp xã thì thời gian giữ chức vụ cán bộ cấp xã ít nhất là 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên. Nhưng theo quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP, cán bộ cấp xã xét chuyển thành công chức cấp huyện trở lên không quy định thời gian giữ chức vụ cán bộ cấp xã ít nhất là 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên. Như vậy xét chuyển cán bộ cấp xã qua công chức cấp xã lại có điều kiện, tiêu chuẩn cao hơn cán bộ cấp xã lên công chức cấp huyện trở lên có đúng không? xin ý kiến phản hồi của bộ, tôi xin cảm ơn

Ngày phản ánh: 20/01/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 17/02/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Nguyễn Khắc Dũng, Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 1.Trường hợp cán bộ cấp xã chuyển thành công chức cấp xã a)Trường hợp cán bộ cấp xã trước khi được bầu giữ các chức vụ cán bộ cấp xã đã là công chức cấp xã thì thực hiện theo điểm 2 khoản 12 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. b)Trường hợp cán bộ cấp xã trước khi được bầu giữ các chức vụ cán bộ cấp xã chưa phải là công chức cấp xã thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 2.Trường hợp cán bộ cấp xã chuyển thành công chức cấp huyện Cán bộ cấp xã chuyển thành công chức cấp huyện thực hiện theo quy định tại Điều 25, Điều 26 Nghị định số 24/ 2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sửa dụng và quản lý công chức và khoản 13 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn