Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 9 tháng 4 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 26
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HƯỜNG
Địa chỉ : Quảng hưng_ quảng trạch _quảng bình
Điện thoại : 0345407270
Email : Huongnguyenqh18@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Điều kiện xét tuyển đặc cách ccvc năm 2019
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tôi bắt đầu đi day vào tháng 02/2015 (có 2 tháng tập sự) .tôi bắt đầu đóng bhxh bắt buộc từ tháng 04/2015 đến tháng 8/2018 .tháng 9/2018 tôi bị huyện cắt hợp đồng nên tôi xin hợp đồng trường không hưởng lương và ko đóng bhxh bắt buộc.tới tháng 10/2018 cho đến nay tôi tiếp tục giảng dạy và hưởng lương và đóng bhxh bắt buộc đầy đủ.tất cả các điều kiện khác tôi đều đáp ứng.thế nhưng huyện loại hồ sơ của tôi ko xét cho tôi đủ điều kiện xét đặc cách vì tôi ko liên tục bảo hiểm.bị gián đoạn tháng 9/2018( mà tháng này tôi ko đóng bhxh bắt buôc vì tôi ko hưởng lương)vậy trường hợp của tôi huyện xử lí đúng hay là sai. Tôi có kiến nghị thì huyện trả lời làm theo công văn số 6134/bnv_ccvc ngày 23/11/2017. Trường hợp của tôi có đủ điều kiện xét đặc cách hay không

Ngày phản ánh: 22/01/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 19/02/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Nguyễn Thị Hường, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Theo quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chịu trách nhiệm về công tác tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý. Do vậy, đề nghị ông/bà có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình xem xét theo thẩm quyền việc xét đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động từ năm 2015 trở về trước trong chỉ tiêu biên chế theo chủ trương nêu trong công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Vụ Công chức - Viên chức thông tin để Ông/Bà được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn