Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 4, Ngày 8 tháng 7 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 454
Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ : tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 0977761447
Email : Nhuthuynvqnam@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Nâng bậc lương trước thời hạn
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 quy định: "Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ: Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này", như vậy: 1. Có được nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng khi đã quá thời gian nâng lương thường xuyên (mặc dù chưa có quyết định nâng lương thường xuyên). ví dụ ông Nguyễn Văn A, thời gian nâng bậc lương: 01/01/2017-01/01/2020 nâng lương thường xuyên. Ngày 28/12/2019 đơn vị họp xét nâng lương trước thời hạn 12 tháng (còn thiếu 12 tháng), nhưng đến tháng 02/2020 mới ban hành QĐ NLTTH cho ông Nguyễn Văn A, như vậy có được không? 2. Tính đến 31/12 của năm 2019 xét NLTTH 12 tháng khi ông Nguyễn Văn A thiếu thiếu từ 12 tháng trở xuống. Tuy nhiên, khi quyết định nâng lương trước thời hạn 9 tháng cho ông A, thì thời gian nâng lương lần sau được tính từ ngày 01/3/2020, như vậy có được NLTTH 12, 9 tháng hoặc 6 tháng không khi thời gian tính đến 31/12 còn thiếu 12 tháng, nhưng ông Nguyễn Văn A đến 01/3/2020 mới thiếu 12 tháng, như vậy có nâng lương trước thời hạn 9 tháng hoặc 12 tháng, 06 tháng hay không?

Ngày phản ánh: 03/02/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 02/03/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Nguyễn Thị Thủy, Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 08/2013/TT- BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, trong đó tại Điểm e Khoản 1 Điều 3 Thông tư này đã quy định: “Tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị. Căn cứ vào quy định này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm do tập thể bình chọn, nhưng mỗi năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị”. Vì vậy, đề nghị Bà nghiên cứu Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của đơn vị và Thông tư số 08/2013/TT-BNV để có ý kiến với cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức nơi công tác để được xem xét, trả lời. Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ thông tin để Bà được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn