Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 4, Ngày 8 tháng 7 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 62
Họ và tên: Phạm thế phượng
Địa chỉ : Ngọc khê ngọc lặc thanh hóa
Điện thoại : 0984957699
Email : Thehoang535@gmail.com
Lĩnh vực:Chính quyền địa phương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Hỏi về chế độ chính sách thôi việc ngay và nghỉ hưu
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tôi năm nay có 29 năm công tác trong đó 16 làm trưởng công an xã tính đến thời điểm hiện tại có 29 năm đóng bảo hiểm xã hội trong đợt sát nhập xã phương lần này và bố trí công an chính quy về xã nên tôi muốn nghỉ việc theo chế độ thôi việc ngay và tôi được hưởng những chế độ nào xin trả lời giúp tôi năm nay tôi 52 tuôil

Ngày phản ánh: 04/02/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 03/03/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Phạm Thế Phượng, Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước quy định “HĐND cấp tỉnh quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ. Riêng những chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền công, phụ cấp, trước khi quyết định phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp”. Theo đó, việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư (trong đó có Trưởng Công an xã) thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Thanh Hóa. Vụ Chính quyền địa phương đề nghị chuyển nội dung kiến nghị của ông Nguyễn Thế Phượng để các ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ thông tin để Ông được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn