Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 4, Ngày 8 tháng 7 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 157
Họ và tên: Đinh Mai Hương
Địa chỉ : Tổ 3, Khu Phan Đình Phùng, P.Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh
Điện thoại : 0915659618
Email : dinhmaihuongcp@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Xét tuyển công chức không qua thi tuyển
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính gửi: Bộ Nội vụ Tên tôi là: Đinh Mai Hương Hiện đang công tác tại: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Ngày tháng năm được tuyển dụng vào biên chế: 26/9/2008. Chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: Kế toán viên, mã số A0-01a.003 Hệ số lương hiện hưởng: 3,65, ngày tháng năm xếp: 01/7/2018. Sau khi nghiên cứu các quy định về việc tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức tại mục 3, Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập: “Điều 10. Tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức 1. Các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, bao gồm: a) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đã có thời gian làm viên chức từ đủ 05 năm (60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức (không kể thời gian tập sự); …” Tôi tốt nghiệp Đại học từ tháng 7-2013 đến nay vẫn chưa được hưởng lương Đại học (do UBND thành phố và UBND tỉnh từ năm 2013 đến nay chưa tổ chức thi thăng hạng cho nhân viên kế toán). Vậy tôi có đủ điều kiện để xét tuyển vào công chức không qua thi tuyển vào vị trí kế toán phòng GDĐT không. Tôi rất mong giải đáp của Bộ Nội vụ. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Ngày phản ánh: 06/02/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 05/03/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Đinh Mai Hương, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thì trường hợp là viên chức trong đơn vị sự nghiệp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đáp ứng điều kiện đăng ký dự tuyển công chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 29/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập là thời gian làm viên chức từ đủ 05 năm (60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức (không kể thời gian tập sự). Vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học phải là các vị trí việc làm được xếp lương tương ứng với ngạch chuyên viên. Vụ Công chức - Viên chức thông tin để Bà được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn