Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 4, Ngày 8 tháng 7 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 133
Họ và tên: Trần Lê Đăng Hùng
Địa chỉ : 111 Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại : 0901962777
Email : tranledanghungqb@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Xin hỏi: Tôi tốt nghiệp Đại học Thủy lợi, được tuyên dụng vào công tác tại Ban quản lý dự án quản lý rủi ro thiên tai của Chi cục Thủy lợi Quảng Bình tháng 6/2011, hưởng lương tự trang trải. Đến tháng 7/2019, tôi có Quyết định của Chi cục Thủy lợi là viên chức sự nghiệp, được bố trí vào làm việc tại Phòng Thủy lợi - Nước sạch nông thôn của Chi cục Thủy lợi Quảng Bình, hưởng lương ngân sách nhà nước. Vì Chi cục Thủy lợi là đơn vị quản lý nhà nước chứ không phải là đơn vị sự nghiệp công lập nên theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thì tôi có được tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức hay không Nếu không thì tại sao tôi đã công tác tại Chi cục Thủy lợi 9 năm, có bằng cấp và vị trí công tác phù hợp với vị trí việc làm cần xét tuyển công chức lại không được tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức mà những người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập khác lại được xét tuyển? Kính mong Bộ Nội vụ xem xét.

Ngày phản ánh: 10/02/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 09/03/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Trần Lê Đăng Hùng, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thì trường hợp là viên chức trong đơn vị sự nghiệp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đáp ứng điều kiện đăng ký dự tuyển công chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 29/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập là thời gian làm viên chức từ đủ 05 năm (60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức (không kể thời gian tập sự). Vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học phải là các vị trí việc làm được xếp lương tương ứng với ngạch chuyên viên. Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ thông tin để Ông được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn