Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 4, Ngày 8 tháng 7 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 307
Họ và tên: Lê Anh Tuấn
Địa chỉ : Quảng Bình
Điện thoại : 0984125609
Email : anhtuan07x2b@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Tuyển dụng công chức 2020
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tôi là viên chức đang công tác tại đơn vị hành chính nhà nước. Năm 2020, đơn vị tôi có chỉ tiêu tuyển dụng 1 vị trí công chức, tôi xét mình có đủ điều kiện như 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo Quy định tại khoản 11, Điều 1, Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thì đối tượng để tiếp nhận công chức không qua thi tuyển bao gồm: 1. Các trường hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn), gồm: - Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; VẬY. trường hợp tôi đang là viên chức trong đơn vị hành chính nhà nước, tôi có được nằm trong đối tượng đặc cách cho tuyển dụng vị trí công chức không?

Ngày phản ánh: 11/02/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 10/03/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Lê Anh Tuấn, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thì trường hợp là viên chức trong đơn vị sự nghiệp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đáp ứng điều kiện đăng ký dự tuyển công chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 29/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập là thời gian làm viên chức từ đủ 05 năm (60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức (không kể thời gian tập sự). Vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học phải là các vị trí việc làm được xếp lương tương ứng với ngạch chuyên viên. Vụ Công chức - Viên chức thông tin để Ông/Bà được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn