Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 4, Ngày 8 tháng 7 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 103
Họ và tên: Nguyễn Quang Hà
Địa chỉ : Yên bái
Điện thoại : 0375223999
Email : nguyenvantruong.phongtho@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Tuyển dụng công chức không qua thi tuyển
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tôi xin hỏi bộ nội vụ câu hỏi như sau: Tôi được sở nội vụ năm 2007 tuyển dụng vào làm viên chức kế toán ngành giáo dục, trình độ chuyên môn trung cấp và đến năm 2013 tôi được ubnd huyện điều động sang làm kế toán tại ubnd huyện. Đến tháng 12 năm 2014 tôi đã có bằng đại học. Tôi muốn hỏi đến nay tôi đã đủ 5 năm có bằng đại học và đáp ứng vị trí việc làm tại ubnd huyện rồi. Vậy theo quy định tôi có đủ điều kiện được xét chuyển sang công chức không qua thi tuyển trong điều kiện đặc biệt không ạ. Tôi rất mong sớm có câu trả lời cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn quý cô, chú, a chị

Ngày phản ánh: 11/02/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 10/03/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Nguyễn Quang Hà, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Điểm a Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây viết tắt là Thông tư số 03/2019/TT-BNV), đã quy định tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức: “Các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, bao gồm: a) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đã có thời gian làm viên chức đủ 05 năm (60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức (không kể thời gian tập sự) ”. Căn cứ các quy định nêu trên, nếu ông là viên chức, có bằng đại học và có thời gian làm viên chức 05 năm (60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng vào viên chức (không kể thời gian tập sự) thì đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển. Vì vậy, đề nghị ông liên hệ với cơ quan quản lý công chức (Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái) để được xem xét việc tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển theo thẩm quyền.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn