Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 9 tháng 4 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 14
Họ và tên: Đinh Mạnh Tuấn
Địa chỉ : 13/3 Đèo Giang, P. Chi Lăng, Tp Lạng Sơn, Lạng Sơn
Điện thoại : 0832950123
Email : manhtuan.tca@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Điều kiện tuyển dụng công chức đặc cách
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tôi công tác tại doanh nghiệp nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ, đóng BHXH liên tục đến nay được hơn 5 năm (60 tháng). Ngoài ra, tôi là sĩ quan dự bị từ năm 2013 đến nay, được biên chế vào đơn vị dự bị động viên và được hưởng phụ cấp theo luật dự bị đông viên. Đối chiếu với Luật và quy định hiện hành về tuyển dụng công chức, viên chức, tôi có thuộc đối tượng đủ điều kiện tiếp nhận không qua thi tuyển công chức, viên chức vào các đơn vị, cơ quan nhà nước hay không?

Ngày phản ánh: 17/02/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 16/03/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Đinh Mạnh Tuấn, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 1. Theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thì trường hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đáp ứng điều kiện đăng ký dự tuyển công chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức. 2. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 03/2019/TT-BNV thì các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, cụ thể: (1) Đối với viên chức thì thời gian 05 năm công tác tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức (không kể thời gian tập sự); (2) Đối với người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu thì thời gian 05 năm công tác tính từ thời điểm có quyết định tuyển dụng chính thức vào quân đội, công an hoặc tại các tổ chức của lực lượng cơ yếu; (3) Đối với người đang giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ là thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 05 năm (60 tháng), không kể thời gian thử việc. Vụ Công chức - Viên chức thông tin để Ông/Bà được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn