Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 9 tháng 4 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 884
Họ và tên: Phạm Văn Hải
Địa chỉ : Thái Nguyên
Điện thoại : 0967444334
Email : phamhai.tec@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Hỏi về chế độ chính sách theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính gửi Quý Bộ! Tôi có nội dung cần hỏi như sau: - Trường hợp ông Nguyễn Văn A (Bí thư đảng ủy phường, Chủ tịch HĐND phường B, sinh ngày 18.8.1960). - Theo quy định ông sẽ được Nghỉ hưu từ 01/9/2020. - Phường B dự định tổ chức Đại hội đảng nhiệm kỳ 2020-2025 vào tháng 04/2020. - Ông A có nguyện vọng làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi để hưởng Chế độ chính sách theo Nghị Định 26. (Các điều kiện về BHXH và thời gian công tác đều đảm bảo), tuy nhiên có một số vướng mắc như sau: + Theo Hướng dẫn 27 (năm 2019) của BTC Trung ương thì thời điểm Đại hội đến khi đủ tuổi nghỉ hưu dưới 6 tháng ==> Không được hưởng + Theo Điều 5, Nghị định 26/2015/NĐ-CP (dưới 24 tháng sẽ đến tuổi nghỉ hưu) sẽ được các chế độ chính sách theo quy định của NĐ này. Kính mong quý Bộ xem xét và cho biết ông A có thuộc diện áp dụng Nghị định 26 theo Hướng dẫn 27 hay không? Trân trọng cảm ơn!

Ngày phản ánh: 20/02/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 19/03/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Phạm Văn Hải, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20/12/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện chế độ chính sách, chế độ đối với cán bộ thôi tái cử, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, quy định về đối tượng áp dụng: “Cán bộ giữ chức vụ, chức danh chuyên trách do bầu cử trong hệ thống chính trị (cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội) không đủ điều kiện tái cử vì tuổi theo quy định tại Chỉ thị 35; quy định tại Nghị định 26 và các quy định của các cấp có thẩm quyền”. Do vậy, ông A phải đáp ứng đúng đối tượng được quy định trên. Vụ Công chức - Viên chức thông tin để Ông được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn