Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 9 tháng 4 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 14
Họ và tên: huỳnh Lê Kim Hải
Địa chỉ : Ninh Thuận
Điện thoại : 0384333724
Email : hailoanforever@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : thực hiện chế độ theo nghị định 76/2019
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Hỏi: Xin hỏi Quý Bộ về chính sách vùng đặc biệt khó khăn như sau: 1. Tôi được điều động luân chuyển đến vùng đặc biệt khó khăn vào tháng 3/2019 khi đó tôi được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2010 ( chưa được hưởng trợ cấp lần đầu) tuy nhiên đến tháng 12/2019, chính phủ ban hành Nghị định 76/2019 thay thế Nghị định 116/2010 và có hiệu lực vào ngày 01/12/2019. Như vậy đối với tôi có được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại Nghị định 76/2019/NĐ-CP không? 2. tôi đang công tác tại vùng đặc biệt khó khăn theo quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng. Tuy nhiên đến tháng 12/2019, Ủy ban Dân Tộc có quyết định số 958/QĐ-UBDT nagỳ 13/12/2019 về việc công nhân các thôn, xã hoàn thành chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 trong đó có vùng tôi đang công tác. như vậy tôi có được hưởng chế độ theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP nữa không? xin cảm ơn Quý Bộ.

Ngày phản ánh: 25/02/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 24/03/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Huỳnh Lê Kim Hải, Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định: “Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau: 1. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung; 2. Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình; 3. Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”. Trường hợp ông/bà đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 03/2019 được áp dụng quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP nêu trên. Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xãhội đặc biệt khó khăn có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2019 nên cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ ngày 01 tháng 12 năm 2019 được áp dụng chế độ trợ cấp lần đầu quy định tại Điều 6 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn