Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 26 tháng 5 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 44
Họ và tên: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ : thôn 7, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại : 0974218368
Email : son.fr2010@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Phụ cấp trách nhiệm công việc
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Theo điểm b Khoản 2 Mục II Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định mức phụ cấp trách nhiệm công việc: "b) Mức 2, hệ số 0,3 áp dụng đối với: Trạm trưởng, Trại trưởng các trạm, trại nghiên cứu ứng dụng, thực nghiệm khoa học kỹ thuật của các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản". Từ nội dung quy định trên, tôi xin được kiến nghị Bộ Nội vụ giải đáp như sau: Vậy, trường hợp Trạm Kiểm lâm chưa kiện toàn chức danh Trạm trưởng, cơ quan giao cho công chức kiểm lâm không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thực hiện việc điều hành mọi hoạt động của Trạm Kiểm lâm đó thì có được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc theo quy định trên hay không? Việc áp dụng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,3 thì cao hơn quy định phụ cấp chức vụ Trạm trưởng (Trạm trưởng hiện hưởng phụ cấp chức vụ là 0,25) thì có gì bất hợp lý không? Kính mong Bộ Nội vụ sớm giải đáp giúp tôi (Nội dung giải đáp xin gửi qua địa chỉ email: son.fr2010@gmail.com). Xin trân trọng cảm ơn!

Ngày phản ánh: 20/03/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 17/04/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông/Bà Nguyễn Văn Sơn, Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 14/2006/TT-BNN ngày 07/3/2006 của hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngành kiểm lâm địa phương, trong đó có quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm; không áp dụng phụ cấp trách nhiệm công việc tại Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức. Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ thông tin để Ông/Bà được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn