Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 26 tháng 5 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 67
Họ và tên: Nguyễn Khắc Dũng
Địa chỉ : La Hai - Đồng Xuân - Phú Yên
Điện thoại : 0986115022
Email : nguyenkhacdung@phuyen.gov.vn
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Bổ nhiệm kế toán trưởng
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Căn cứ Thông tư 04/2018/TT-BNV. Như vậy ở cấp huyện có bổ nhiệm người làm việc tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện làm kế toán trưởng ngân sách huyện không?

Ngày phản ánh: 20/03/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 17/04/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông/Bà Nguyễn Khắc Dũng, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước thì thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng đơn vị sử sụng ngân sách nhà nước có tổ chức bộ máy kế toán là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là cấp huyện) bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng đơn vị dự toán cấp I thuộc địa phương quản lý, sau khi có ý kiến của cơ quan nội vụ và tài chính cùng cấp. Theo quy định tại khoản 2, Điều 61 Luật Ngân sách Nhà nước: “Kho bạc Nhà nước tổ chức thực hiện hạch toán kế toán ngân sách nhà nước; định kỳ báo cáo việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách cho cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan nhà nước hữu quan”. Như vậy, Kho bạc Nhà nước là đơn vị kế toán của các cấp ngân sách, tại Kho bạc Nhà nước huyện đã bổ nhiệm kế toán trưởng nghiệp vụ cấp huyện tương ứng. Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện không phải là đơn vị thực hiện kế toán ngân sách (không có tài khoản và con dấu riêng) nên không bổ nhiệm kế toán trưởng theo quy định. Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ thông tin để Ông/Bà được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn