Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 26 tháng 5 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 143
Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền
Địa chỉ : Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại : 0963037899
Email : huyen.nn145@gmail.com
Lĩnh vực:Chính quyền địa phương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Tuổi tham gia công tác của Bí Thư đoàn thanh niên cấp xã
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính gửi: Bộ Nội Vụ Tôi là cán bộ bán chuyên (Phó bí thư đoàn thanh niên cấp xã). Tôi sinh năm 1990 năm nay 30 tuổi, nhưng hiện tại Bí thư đoàn xã tôi sinh năm 1985 đã đủ 35 tuổi nhưng vẪn chưa sắp xếp được bị trí mới và sẽ tiếp tục công tác đoàn đến hết nhiệm kỳ là 37 tuổi mới có thể chuyển được. trường hợp của tôi cũng đang phổ biến cho rất nhiều trường hợp khác. Tôi được biết theo quyết định số 289 của Ban chấp hành trung ương đảng tại điểm 2 Điều 11. Tiêu chuẩn cán bộ đoàn cơ sở (xã, phường, thị trấn) giữ chức vụ không quá 35 tuổi. Nhưng theo quy định số 04/2004 của bộ nội vụ quy định Bí thư đoÀn thanh niên cấp xã tham gia công tác không quá 30 tuổi. Vậy tôi xin có ý kiến, kiến nghị, đề nghị bộ nội vụ nên xem xét lại độ tuổi công tác của cán bộ đoàn len 35t. Vì thực tế đội ngũ đoàn bây giờ hầu hết đều già hoá. Chúng tôi đã công hiến, nhưng tại thời điểm đủ tuổi thì lãnh đạo chưa chuyển vị trí nên chúng tôi không có điều kiện để chuyển. Đến khi lãnh đạo chuyển được thì so với tiêu chuẩn của bộ nội vụ chúng tôi lại thuộc diện quá tuổi không đủ tiêu chuẩn, thời gian tuổi trẻ chính tôi bỏ ra cống hiến cuối cùng lại hết. Nên tôi xin thật sự khẩn cầu đến bộ nội vụ nên xem xét lại độ tuổi tham gia công tác đoàn của cán bộ cơ sở để cho chúng tôi một cơ hội được tiếp tục cống hiến

Ngày phản ánh: 20/03/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 17/04/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Nguyễn Thị Huyền, Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Hiện nay, tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ cụ thể của cán bộ xã được quy định tại Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức, xã, phường, thị trấn. Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến nghị của bà Nguyễn Thị Huyền nêu trên, để báo cáo cấp có thẩm quyền khi ban hành văn bản quy định tiêu chuẩn cán bộ xã, phường, thị trấn để thay thế quy định nêu trên. Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ thông tin để Bà được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn