Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 26 tháng 5 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 251
Họ và tên: Lê Triển
Địa chỉ : Đồng Nai
Điện thoại : 0918717621
Email : trienle92@gmail.com
Lĩnh vực:Công tác Thanh nên
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Áp dụng nghị định 140/2017
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính gửi Bộ Nội Vụ Tôi được tuyển dụng vào công chức vào cuối năm 2019. (Thông qua thi tuyển). Tuy nghiên, sau khi tuyển dụng tôi mới biết đến nghị định 140/2017/NĐ-CP. Đến thời điểm nộp hồ sơ tuyển dụng tôi đã tốt nghiệp Thạc sỹ Tài chính ngân hàng, tốt nghiệp loại giỏi ở bậc đại học ngành Tài chính ngân hàng, giải khuyến khích học sinh giỏi cấp quốc gia môn Vật Lý và giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý khi còn học cấp 3. Tôi xin hỏi ngành nghề đào tạo (Tài chính, ngân hàng) và bằng cấp của tôi có đủ tiêu chuẩn áp dụng nghị định 140/2017 hay không? Trường hợp sau khi được tuyển dụng mới biết nghị định 140/2017 như tôi có được áp dụng các chính sách của Nghi định 140/2017 (không kể đến chính sách về xét tuyển) hay không? Nếu được áp dụng, tôi cần bổ sung giấy tờ gì và đến cơ quan chức năng nào? Chân thành cảm ơn.

Ngày phản ánh: 21/03/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 17/04/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Lê Triển, Vụ Công tác thanh niên - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 1. Về đối tượng, tiêu chuẩn áp dụng chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ quy định: “1. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây: a) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông; b) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học; c) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. 2. Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây: a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều này; b) Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.” Như vậy, nếu Ông Lê Triển đáp ứng được các tiêu chuẩn về độ tuổi và bằng cấp theo quy định nêu trên thì thuộc diện áp dụng chính sách thu hút, tạo ngồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. 2. Về việc áp dụng các chính sách của Nghị định số 140/2017/NĐ-CP sau khi được tuyển dụng công chức mới biết Nghị định số 140/2017/NĐ-CP Điều 3 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP quy định nguyên tắc thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ phải bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, khách quan và cạnh tranh. Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 140/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục tuyển dụng thì khi các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ phải thực hiện thông báo công khai ít nhất 3 lần liên tiếp trên ba phương tiện thông tin đại chúng gồm báo viết, báo nói, báo hình của trung ương hoặc địa phương; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, đơn vị về điều kiện đăng ký dự tuyển, số lượng vị trí cần tuyển, nội dung hồ sơ, thời hạn nhận hồ sơ, địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển, điện thoại và địa chỉ thư điện tử của tổ chức, cá nhân tiếp nhận hồ sơ…. Như vậy, các cơ quan, tổ chức, đơn vị nếu tuyển dụng sinh viên, tốt nghiệp xuất sắc,, cán bộ khoa học trẻ thì phải có kế hoạch tuyển dụng, trong đó xác định vị trí việc làm cần tuyển dụng và thực hiện quy trình, thủ tục tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và quy định của pháp luật về tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan và cạnh tranh, số lượng vị trí cần tuyển …. Những trường hợp đã được tuyển dụng thành công chức không theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP thì không được áp dụng chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Vì vậy, trường hợp của Ông Lê Triển nếu đã được cơ quan nơi Ông công tác tuyển dụng công chức theo quy định hiện hành thì không được chuyển sang áp dụng chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP. Vụ Công tác thanh niên - Bộ Nội vụ thông tin để Ông được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn