Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 26 tháng 5 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 3
Họ và tên: Hà Văn Đồng
Địa chỉ : TT Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại : 0979787479
Email : havandong63@gmail.com
Lĩnh vực:Tổ chức biên chế
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Về việc tinh giản biên chế
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính thưa Bộ Nội vụ! Tôi được UBND huyện Trà Bồng bổ nhiệm làm cấp trưởng tại đơn vị SNCL tự chủ hoàn toàn về tài chính (Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD và Phát triển quỹ đất huyện) từ tháng 01/2019, có thời hạn đến tháng 10/2023. Hiện nay, tỉnh và huyện đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH ngày 10/01/2020 của UBTV Quốc hội về việc sắp xếp các đơn hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi, theo đó huyện Tây Trà được sáp nhập vào huyện Trà Bồng. Và đã tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy tại các cơ quan thuộc huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy cho Tôi thôi giữ chức vụ và điều động làm Phó Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng. Sau khi nghiên cứu quán triệt Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính Phủ về chính sách tinh giản biên chế. Tôi xét thấy bản thân có đủ điều kiện về độ tuổi (Tôi sinh năm 1963 nay là 56 tuổi) và quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP: “3. Bổ sung điểm h khoản 1 Điều 6 như sau:“Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý”. Nên Tôi viết đơn tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế để nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP. Tuy nhiên, không được Huyện ủy và UBND huyện đồng ý, vì lý do Sở Nội vụ xét không thuộc trường hợp tinh giản biên chế. Vậy kính đề nghị Bộ Nội vụ xem xét trường hợp của Tôi có được thực hiện tinh giản biên chế để nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách không? Kính xin Bộ cho ý kiến đối với Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, UBND huyện Trà Bồng và bản thân tôi để được rõ hơn. Kinh mong quý Bộ quan tâm xem xét. Tôi xin chân thành cám ơn!

Ngày phản ánh: 25/03/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 22/04/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Hà Văn Đồng, Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế thì tại thời điểm sắp xếp tổ chức bộ máy nơi cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, dẫn đến người đó phải thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nên đã tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý thì cán bộ, công chức, viên chức đó thuộc diện tinh giản biên chế. Do vậy, đề nghị Ông Đồng căn cứ vào quy định nêu trên để xem xét mình có thuộc đối tượng tinh giản biên chế hay không. Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ thông tin để Ông được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn