Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 26 tháng 5 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 34
Họ và tên: Nguyễn Kim Thoa
Địa chỉ : Vạn thái, ứng hòa, hà nội
Điện thoại : 0345422085
Email : Lai152025b@gmail.com
Lĩnh vực:Chính quyền địa phương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Xếp lương cán bộ công chức xã theo Nghị định 34 và thông tư 113 của Bộ nội vụ
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Năm 2019 tôi trúng tuyển công chức cấp xã với chuyên ngành tuyển địa chính xây dựng trình độ Đại học khoa quản lý đất đai và được xếp lương bậc 1 hệ số 2,34 hưởng 85%. Đến tháng 1/2020 tôi tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đất đai ( Đã được cấp bằng) Đến khi Nghị định 34/CP của chính phủ và thông tư số 13 của Bộ nội vụ "THÔNG TƯ Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố" có hiệu lực thì tôi có được điều chỉnh lương theo điều 10 của thông tư 13 không. Tôi xin chân thành cám ơn

Ngày phản ánh: 25/03/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 22/04/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Nguyễn Kim Thoa, Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Tại điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã quy định: “Cán bộ, công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đại học trở lên xếp lương theo ngạch chuyên viên (áp dụng công chức loại A1); tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cao đẳng xếp lương theo ngạch cán sự (áp dụng công chức loại A0); tốt nghiệp trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trung cấp xếp lương theo ngạch nhân viên (áp dụng công chức loại B) theo quy định tại Điều 9a Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV”. Năm 2019, bà trúng tuyển công chức cấp xã với chức danh công chức địa chính - xây dựng và được xếp lương bậc 1 hệ số 2,34 của ngạch Chuyên viên (công chức loại A1) là đã được cơ quan có thẩm quyền xếp lương đúng với tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đại học trở lên theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Việc đến tháng 01/2020 bà tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đất đai thì không làm thay đổi ngạch, bậc lương hiện hưởng (hưởng lương bậc 1, ngạch Chuyên viên).

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn