Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 26 tháng 5 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 81
Họ và tên: Trần Văn Năm
Địa chỉ : Phòng Nội vụ huyện Mang Yang,tỉnh Gia Lai.
Điện thoại : 0986316525
Email : xuanman2011@gmail.com
Lĩnh vực:Tổ chức biên chế
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Về việc giải quyết chế độ theo Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

- Ông: Đinh Văn A, sinh ngày: 14/7/1982 (38 tuổi, 01 tháng, tính đến ngày 01/7/2020 nghỉ việc). Hiện đang cư trú tại: Xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. - Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch UBND xã Lơ Pang, huyện Mang Yang. - Trình độ học vấn: 9/12 THPTCS Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý Hành chính Nhà nước-Ngạch Cán sự. - Số sổ Bảo hiểm xã hội: 6412002065 - Số CMND: 230584445, do Công an tỉnh Gia Lai cấp ngày 05/4/1999. - Năm 2018 và 2019, đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. - Sức khỏe tốt, không ốm đau bịnh tật. - Tổng số thời gian đóng Bảo hiểm xã hội: 8 năm 6 tháng, đã được cơ quan BHXH huyện thẩm định về thời gian công tác (kèm theo bảng ghi quá trình đóng BHXH, BHYT do cơ quan BHXH cung cấp). - Nay chuẩn bị nhân sự cho cấp ủy cấp xã, chúng tôi làm công tác tư tưởng và vận động ông Đinh Văn A làm đơn xin nghỉ theo Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ, ông Đinh Văn A đồng ý làm đơn xin nghỉ để cho lớp con em địa phương tốt nghiệp đại học vào làm. Tập thể nơi tôi công tác và đang làm việc có quan điểm chưa thống nhất, tôi không biết áp dụng vào nội dung nào dưới đây, để giải quyết cho ông Đinh Văn A. Mong các Anh, Chị, các đồng chí giúp tôi, tôi xin chân thành cảm tạ. 1111111111111 Điểm C, khoản 1, Điều 6 2. Sửa đổi, bổ sung điểm c “c) Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. 1111111111 Điểm H, khoản 1, Điều 6 3. Bổ sung điểm h khoản 1 Điều 6 như sau:“h. Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.”

Ngày phản ánh: 25/03/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 22/04/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông/Bà Trần Văn Nam, Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 108/2014/NĐ-CP), được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 113/2018/NĐ-CP) là cán bộ, công chức, viên chức chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy (tại nơi cán bộ, công chức, viên chức đó làm việc) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Theo Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế và sử dụng chi ngân sách thường xuyên hằng năm để thực hiện việc chi trả các chế độ, chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế. Do đó, đối với trường hợp của ông Đinh Văn A do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quyết định bảo đảm đúng quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP. Từ các căn cứ nêu trên, đề nghị ông Trần Văn Nam nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện theo quy định. Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ thông tin để Ông được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn